پودر فلزات

شركت متالوژي پودر تبريز در راستاي سياست هاي خودكفايي اقدام به راه اندازي خطوط توليد پودر فلزات نموده است . از عمده ترين پودر هاي توليدي شركت مي توان به پودر مس ، پودر آلومينيوم ، پودر سرب ،پودر برنز و پودر برنج اشاره كرد .
توليد اين محصولات در شركت بر طبق استاندارد هاي بين المللي همچون SAE و ISO صورت مي گيرد . همچنين اين توليدات در انواع دانه بندي مختلف بر طبق استاندارد ASTM ارائه مي گردد . بيشترين ظرفيت خطوط توليد پودر شركت به توليد پودر برنز اختصاص يافته است كه خود به عنوان يكي از مواد اوليه شركت در توليد ساير محصولات كاربرد دارد .
كليه آلياژهاي مس به غير از آلياژ مس – روي (برنج) را برنز مي نامند و به نام برنز فلز آلياژ ساز مي شناسند . مثلا آلياژ مس – آلومينيوم را برنز آلومينيوم گويند. اما آنچه به عنوان برنز در صنعت بيشترين كاربرد را دارد آلياژ مس – قلع مي باشد كه دليل آن دارا بودن خواصي همچون مقاومت بالا به سايش و خوردگي – استحكام كششي مناسب و مقاومت بالا در مقابل خستگي مي باشد . همچنين بر طبق استانداردهاي مختلف مي توان به منظور بهبود برخي از خواص اين آلياژ از مواد ديگري در تركيب آن استفاده نمود . به طور مثال سرب مي تواند خواص ماشين كاري اين آلياژ را بهبود بخشد.
به دليل خواص فوق الذكر عمده ترين كاربرد برنز در ساخت بوش ها و ياتاقان هايي كه تحت فشار و در سرعت بالا عمل مي كنند مي باشد.
پودر برنزتوليدي اين شركت به دليل كيفيت بالا ناشي از نوع فرآيند و همچنين مرغوبيت مواد اوليه مورد استفاده و دانه بندي كنترل شده قابليت استفاده در توليد قطعات به روش متالوژي پودر را دارا است .

1-انواع دانه بندی های پودر مس
2-انواع دانه بندی های پودر برنز
3-انواع دانه بندی های پودر برنج
4-انواع دانه بندی های پودر آلومينيوم