صفحات اصطكاكی

صفحات اصطكاكي آن دسته از اجزاي ماشين هستند كه در آنها از خاصيت اصطكاكي مواد جهت انتقال و ياتغيير جهت نيرو استفاده مي گردد. از اين قطعات مي توان به لنت ترمزها و صفحه كلاچ ها اشاره كرد. تا كنون مواد بسيار متنوعي در ساخت اين گونه قطعات استفاده شده است .
در مورد تاريخچه ساخت اين قطعات مي توان به ساخت اولين صفحه اصطكاكي به سال 1897 توسط شخصي به نام هربرت از الباف آغشته به يك ماده معدني اشاره نمود .

در سال 1920 اين الياف جاي خود را به يك ماده معدني به نام ازبست دادند. از آن پس ازبست به عنوان عمده ترين ماده مورد استفاده در صفحات اصطكاكي كاربرد يافت . اما با توجه به آثار مخرب زيست محيطي ازبست ، مواد ديگري جايگزين اين ماده در صنعت گشتند .

خواص مورد نياز در مواد به كار برده شده جهت توليد صفحات اصطكاكي :

1- ظريب اصطكاك : چون اساس عملكرداين قطعات ، اصطكاك مي باشد مواد به كار برده شده در اين قطعات نيز بايستي ضريب اصطكاك بالايي داشته باشند . اين پارامتر عددي بدون واحد بوده و توسط دستگاهي به نام CHASE اندازه گيري مي گردد .
2- نرخ سايش : مواد مورد استفاده درصفحات اصطكاكي بايستي در مقابل عواملي چون خراش – كندگي و فرسايش حرارتي مقاوم باشند.
3- ضريب انتقال حرارت : به دليل تبديل انرژي مكانيكي به حرارتي در صفحات اصطكاكي بالا بودن ضريب انتقال حرارت و ظرفيت گرمايي در اين قطعات يك ضرورت مي باشد . بدين ترتيب حرارت ايجاد شده توسط اصطكاك به راحتي به محيط اطراف منتقل و از آسيب رساندن به قطعات مجاور جلوگيري به عمل خوهد آمد .
4- پايداري اصطكاك : منظور از پايداري اصطكاك ثابت بودن ضريب اصطكاك در دماهاي بالا ، رطوبت و سرعت هاي مختلف مي باشد.
5- نويز و ارتعاش : حذف و يا به حداقل رساندن نويز و ارتعاش حاصل از اصطكاك همواره مورد توجه بوده است . بدين منظور راهكار هايي همچون استفاده از خفه كن ها و يا تغيير تركيب شيميايي ارائه گرديده است .
6- مقاومت به خوردگي : به دليل امكان عملكرد قطعات در محيط هاي خوردنده يا مرطوب ، اين پارامتر بايستي در انتخاب مواد مورد استفاده در صفحات اصطكاكي مورد توجه قرار گيرد .
7- مسائل سياسي زيست محيطي : اين مشخصه در دهه هاي اخير وارد پارامترها ي طراحي صفحات اصطكاكي گرديده است . در همين زمينه آزبست با توجه به مشكلات دراز مدت فراواني كه براي محيط زيست ايجاد مي كند علي رغم كارايي بالا از تركيب مواد صفحات اصطكاكي حذف گرديده است .

موارد مورد استفاده در صفحات اصطكاكي : به طور كلي مواد مورد استفاده درصفحات اصطكاكي را مي توان به شكل زير دسته بندي كرد :
1- مواد ساينده
2- پركننده ها و تقويت كننده ها
3- مواد اتصال دهنده

انواع صفحات اصطكاكي بر حسب نوع مواد به كار رفته درفرآيند توليد :
1- چدن خاكستري
2- مواد كامپوزيت
3- پودر آلياژهاي زينتر شونده


شركت متالوژي پودر تبريز توانايي توليد تيپ هاي مختلف صفحات اصطكاكي از نوع پودر هاي آلياژهاي زينتر شونده پايه مس ، نيكل و آهن را داراست . از عمده ترين توليدات شركت مي توان لنت ترمز خودروهاي سبك و سنگين و تجهيزات كشاورزي ، همچنين صفحه كلاج خودروهاي سبك و سنگين اشاره نمود. اين شركت قطعات فوق را بر طبق استانداردهاي اروپا و آمريكا توليد نموده و به بازارصنعت داخل و خارج كشور ارائه مي نمايد . جهت اطلاع ازمشخصات قطعات توليدي شركت با پست الكترونيكي شركت ( info@TabrizPM.ir ) تماس حاصل نماييد.
انواع صفحات اصطكاكي بر حسب نوع مواد به كار رفته درفرآيند توليد :
1- لنت ترمزهای زینتر شده به روش متالورژی پودر
2- صفحات فلزی مقاوم به سایش های مکانیکی
3-رینگ برنجی سینکرونایزر گیربکس ها