راه اندازی نسخه جدید وبسایت شرکت

وبسایت جدید شرکت متالورژی پودر تبریز راه اندازی شد. نسخه جدید وبسایت بصورت کامل برای پشتیبانی از دستگاه های تلفن های هوشمند و تبلت بهینه شده است.