دریافت گواهینامه ISOTS/16949 از شرکت DQS آلمان

شرکت متالورژی پودر تبریز موفق به دریافت گواهینامه ISOTS/16949 و ISO 9001:2008 از شرکت DQS آلمان گردید